Dobrodosli na www.baterije.org prezentaciju firme Borik PLUS d.o.o.
U ponudi su hermeticke VRLA baterije bez odrzavanja za ups uredjaje i sisteme
 

Recnik pojmova kod VRLA baterija - U slobodnom prevodu autora ovog sajta

 
 
Ovde mozete pronaci objasnjenja za tehnicke izraze koji se upotrebljavaju u
uputstvima za VRLA bateije
Active Material - Aktivni Materijal Cycle Life - Broj Ciklusa
Internal Short Circuit - Kratak Spoj
Self-Discharge - Samo-Praznjenje
Ampere-hour - Amper-Cas Cycle Use - Ciklusna Upotreba
Internal Impedance/Resistance
Unutrašnja Impedansa/Otpornost
Separator - Odvajac-izolator
Available Capacity - Raspolozivi Kapacitet Discharge Voltage - Napon Praznjenja Shelf Life - Rok Trajanja
Capacity - Kapacitet Deep Discharge - Duboko Praznjenje Stand-by Use - Stanje pripravnosti
Cell - Celija Depth of Discharge - Velicina Praznjenja
Maintenance-Free - Bez Odrzavanja
Secondary Battery - Drugostepena Baterija
Charge - Punjenje Discharge - Praznjenje
Nominal Voltage - Nominalni Napon
UPS - UPS
Charge Efficiency - Efikasnost Punjenja Discharge Rate - Stopa Praznjenja
Open-Circuit Voltage - Otvoreni Napon
Undercharging - Nedovoljno punjenje
Capacity Recovery - Povracaj kapaciteta Electrode - Elektroda
Overcharge Current - Prevelika Struja Punjenja
UL - UL
Constant Voltage Charge Konstantan Napon Punjenja Electrolyte - Elektrolit
Overcharge - Prepunjavanje
Valve-regulated Cell/Battery Ventilom-regulisana Baterija
Constant Current Charge
Konstantna Struja Punjenja
Float - Stalno Optercenje
Quick Rechargeability - Sposobnost brzog punjenja
Vent - Odusak\Ventil
Cut-off Voltage - Prekid Napona Gelled Electrolyte - Elektroliti u Gelu Rated Capacity - Nazivna Snaga VRLA - VRLA
Cycle - Ciklus High-rate Charge/Discharge
Ubrzano Punjenje/Praznjenje
Refresh Charge - Osvezavajuce Punjenje Watt - Vat ( W )
 

Active Material (Aktivni Materijal) Ovo se odnosi na pozitivne i negativne ploce kasaste mase koje obezbeduju energiju iz baterije kada je prazna. Za VRLA baterije, pozitivni aktivni materijal, ili PAM, olovni dioksid, negativni aktivni materijal, ili NAM -a, je sunder olova.

Ampere-hour (Amper-Cas) Velicina koja se koristi za definisanje kapacitere baterije.The value is used to define the capacity of the battery. To je struja u amperima, pomnožena vremenom u satima, tokom kojeg struja „tece“ iz baterije.

Available Capacity (Raspolozivi Kapacitet) Raspoloživi kapacitet baterije na osnovu celokupnog stanja punjenja, stope pražnjenja, temperature okoline i odredjenog prekida napona.

Capacity (Kapacitet) To je elektricna energija raspoloziva od strane celije ili baterije izrazena u amper casovima. Kapacitet se odnosi na praznjenje konstantnim naponom za odredjeno vreme do specificnog prekida napona (normalno 1.75V /2V po celiji) pri specificnoj temperaturi.

Cell (Celija) Je najmanja jedinica baterije. Nominalni napon “Lead-Acid” Baterije je 2.0V po celiji. Vecina baterija je napravljena od dve i vise celija. Obicno 3 celije za bateriju od 6V i 6 celija za bateriju od 12V.

Charge (Punjenje)
Je proces obnove elektricne energije celije ili baterije, u procesu povecanja napona celije .

Charge Efficiency (Efikasnost Punjenja)
Je o dnos amper - casova pruzenog od stranebaterije u toku pražnjenja, podeljen amper -casovima angazovanih prilikom punjenja baterije.

Capacity Recovery (Povracaj kapaciteta) Takodje se naziva i sposobnost povracaja kapaciteta. To je kapacitet pražnjenja koji se može povratiti na celiju ili bateriju kroz razlicite tretmane kada kapacitet padne na veoma nizak nivo.

Constant Voltage Charge (Konstantan Napon Punjenja) Jedan od metoda punjenja koji koristi ogranicen napon. Kada se ispraznjena baterija puni na ovaj nacin, struja punjenja se automatski smanjuje prema stanju punjenja. Ovo je najcesce preporucivan nacin punjenja za VRLA baterije.

Constant Current Charge (Konstantna Struja Punjenja) Jedan od nacina punjenja koja koristi ogranicenje struje punjenja. U zavisnosti od vremena punjenja, neka fiksna velicina kapaciteta se puni. Zbog toga ovaj metod punjenja zahteva prisustvo uredaja koji sprecava preopterecenje kao što tajmer itd, za VRLA baterije.

Cut-off Voltage (Prekid Napona) Konacni napon celije ili baterije na kraju punjenja ili pražnjenja.

Cycle
(Ciklus) Jedno punjenje i praznjenje celije ili baterije.

Cycle Life (Broj Ciklusa) Je broj ciklusa celije ili baterije koji je moguc pre otkaza VRLA akumulatorske baterije.

Cycle Use (Ciklusna Upotreba) Metoda u kojoj se u više navrata sekundarna baterija puni i prazni.

 
Discharge Voltage (Napon Praznjenja) Napon zatvorenog kola baterije u toku pražnjenja

Deep Discharge (Duboko Praznjenje) Je praznjenje baterije ili celije cak i do 80-100% od ukupnog kapaciteta baterije.

Depth of Discharge (Velicina Praznjenja) Cesto izražena kao procenat. To je kolicina kapaciteta utosenih iz celije ili baterije u toku pražnjenja.

Discharge (Praznjenje) Proces odvodjenja struje sa celije ili baterije.

Discharge Rate (Stopa Praznjenja)
Normalno izražen kao deo C: to je stopa struje po kojoj se prazni struja iz celije ili baterije.

 

Electrode (Elektroda) Pozitivna ili negativna ploca koja “drzi” aktivni materijal u celiji.

Electrolyte (Elektrolit) Ima ulogu drzanja jona u celiji. Olovno-kiselinski akumulatori koriste sumpornu kiselinu za rešenje.

 

Float (Stalno Optercenje) Održava pun kapacitet u celiji ili bateriji primenom kontinuiranog punjenja. U ovom slucaju, opterecenje je povezano na bateriju i napon je obezbeden iz punjaca.

 

Gelled Electrolyte (Elektroliti u Gelu) Odnosi se na VRLA vrstu celije ili baterije gde je elektrolit potopljen i fiksiran u gelu koji je napravljen od isparenja silicijum dioksida, tada gel koji se nalazi unutar izolatora od grubog stakla ili mikroporoznom separatoru matrice. Ovaj gel služi za razdvajanje u VRLA celiji odnosno bateriji umesto uobicajenih materijala staklenog mikrofibera.

 

High-rate Charge/Discharge (Ubrzano Punjenje/Praznjenje) Procesi punjenja / pražnjenja koji se sprovode po relativno visokim jacinama struje, sa višestrukom C stopom u zavisnosti od dizajna baterije.

 
Internal Short Circuit (Kratak Spoj) Pozitivne i negativne ploce koje se dodiruju unutar celije izazivaju kratak spoj.

Internal Impedance/Resistance (Unutrašnja Impedansa/Otpornost) Je mera elektricnog otpora celije pri protoku struje, što rezultira malim ili velikim padovima napona i donekle je osetljiv na zagrevanje. Impedansa (AC) i otpor (DC), vrednosti su proporcionalne, ali razlicite, usled razlika u metodologiji merenja.
 

Life (Zivotni vek) Maksimalan vremenski period koji baterija moze da izdrzi bez gubitka nekih od svojih svojstava.

Load (Opterecenje) Uredaj ili mehanizam izvan baterije, a koji se napaja baterijom.Opterecenje baterije diktira jacina struje, i otuda i vreme koje baterija moze da izdrzi to optrecenje.

 

Maintenance-Free (Bez Odrzavanja) Celije u bateriji koje nisu zapecacene zahtevaju periodicne dodavanje vode. Zapecacene olovne baterije ne zahtevaju bilo kakvo odrzavanje. Zato se zovu “maintenance free”.

 
Nominal Voltage (Nominalni Napon) Nominalna vrednost se koristi da ukaže na napon baterije, za zapecacene olovne baterije VRLA, nominalni napon 2V / celiji.
 
Open-Circuit Voltage (Otvoreni Napon) Mereni napon celije ili baterije bez prikacenog opterecenja.

Overcharge Current (Prevelika Struja Punjenja) Struja punjenja koja se dovodi prilikom prepunjavanja. Baterije mogu da prihvate kontinuirano prepunjavanje do preporucenih granica i temperatura.

Overcharge (Prepuniti) Kontinuirano punjenje celije ili baterije nakon što postiže 100% kapaciteta. život baterije je smanjen usled produženog prepunjavanja.
 

Quick Rechargeability (Sposobnost brzog punjenja) Sposobnost prihvatanja brzog punjenja VRLA baterije. Brza dopuna zahteva ne samo dobru prihvatljivost punjenja, vec i sigurnosne uredaje, kao što su termostat, tajmeri, itd.

 

Rated Capacity (Nazivna Snaga) Kapacitet celije propisan od strane proizvodjaca(vidi kapacitet).

Refresh Charge (Osvezavajuce Punjenje) Punjenje radi oporavka se povremeno obavlja u cilju obnavljanja izgubljenog kapaciteta baterije zbog samopražnjenja.

 

Self-Discharge (Samo-Praznjenje) Gubitak kapaciteta baterije dok je u skladištu ili neiskorišcenom stanju. Stopa samostalnog pražnjenja zavisi od temperature okoline.

Separator (Odvajac-izolator)
Materijal koji razdvaja elektrode.Odvajac drži elektrolite na sebi. Uobicajno materijal za odvajac ili separator se koriste staklena vlakna.

Shelf Life (Rok Trajanja)
Zivotni vek baterije kada nije u ekspolataciji ( upotrebi ).

Stand-by Use (Stanje pripravnosti) Nacin korišcenja baterije u kojoj je baterija napunjena konstantno, tako da je uvek spremna za upotrebu.

Secondary Battery (Drugostepena Baterije) Baterija koja se može puniti i prazniti više puta. Primer: Olovno-kiselinska baterija, Nikl Kadmijum baterija.

 
UPS (UPS) Neprekidno napajanje el energijom.

Undercharging
(Nedovoljno punjenje) Ovo je situacija u kojoj punjenje baterije, nakon pražnjenja nije dovoljno da se baterija u potpunosti napuni, davajuci odredenu kolicinu prepunjavanja neophodnih za proizvod. To dovodi do brzog gubitka kapaciteta u ciklicnom radu koristeci prenizak napon punjenja može zapravo dovesti do parcijalnih pražnjenja jedne ili obe ploce u toku punjenja. Zbog nemogucnosti tretiranja baterija nezno, nedovoljno punjenje se moze smatrati kao mana VRLA baterije.

UL (UL) Izraz za Underwritersove Laboratorije, standardi za testiranje Agencija za baterije koje se mogu koristiti kod potrošaca u SAD-u. Postoji veliki broj standarda za razlicite potrošacke uredaje i svako ko želi baterije u ovim uredajima mora najpre dobiti UL odobrenje.
 

Valve-regulated Cell/Battery (Ventilom-regulisana Celija/Baterija) Izraz za olovno-kiselinsku bateriju koja tehnologijom rekombinacije angazovanjem kiseonika, bilo da je baterija stakleno mutna ili sa gel elektrolitima, i koja sadrži ventil za ispust suvisnog pritiska gasova, pre svega pri prepunjavanju. Zajednicka upotreba akronima “VRLA” koristi se za ventilom regulisanu olovno kiselinsku bateriju. Ranije se zvala zapecacena olovno kiselinska baterija ili “ SLA ”

Vent (Odusak\Ventil) Ventil ili odusak za pritisak gasa u celiji ili bateriji koja omogucava izlaz gasova pod pritiskom do neke mere, ali ne dozvoljava bilo kakv ulazak gasova od spolja.

VRLA (VRLA) [V]entilom [R]egulisana [Lead]Olovno [Acid]Kiselina

Watt - ( Vat ( W )) Izraz koji se koristi za merenje ukupne snage. To su amperi pomnoženi sa voltima. 120 volti na 1 amper je isto kao i 12 V na 10 ampera. Takođe to je amper x amper x otpor. Jedna konjska snaga je oko 750 vata.Baterija koja može napajati 220 AH na 12 volti je jednaka 2640 vata. Vat-sati ili kilovatsati (kWh) je vat pomnozen brojem sati.

Pogledajte aktuelan cenovnik olovnih akumulatorskih VRLA baterija za ups
Made By Nemanja Marjanovic - JUN 2011
Copyright © BORIK PLUS d.o.o. Beograd 2015.
Sva prava zadržana. Zabranjeno je kopiranje sadrzaja u celini ili delovima bez dozvole.